Bij de Mini-Aussie kennen we twee basiskleuren: zwart en rood. Deze kleuren kunnen voorkomen met wit en/of koper. Bovendien kunnen zowel zwarte als rode Mini-Aussies de merlefactor hebben. We noemen ze dan Blue Merle (basis zwart) en Red Merle (basis rood)

Een pup krijgt zowel een kleurgen van zijn vader als een kleugen van zijn moeder. Het is van belang welke kleuren bij elkaar komen want dat bepaalt uiteindelijk de kleur van de pup.

Enkele regels:

  • Zwart is dominant over rood

  • Een Aussie met twee zwarte genen (zw/zw) is zwart

  • Een Aussie met een zwart en een rood gen (zw/r) is zwart

  • Een Aussie met twee rode genen (r/r) is rood

Een zwarte Mini-Aussie kan dus zwart en rood doorgeven. Hij kan echter ook alleen maar zwart doorgeven. Een rode Mini-Aussie kan alleen maar rood doorgeven.

Als de pup van een ouder zwart krijgt en van de ander rood, dan wordt hij zwart omdat zwart dominant is over rood. Hij kan echter zowel zwart als rood doorgeven aan zijn eigen nageslacht. We noemen dit een Mini-Aussie met de roodfactor (rf).

Kruisen we nu een zwarte Mini-Aussie (rf), met een rode, dan is er 50% kans op rode en 50% kans op zwarte pups.

Een zwarte Mini-Aussie (rf) gekruist met een zwarte Aussie (rf) geeft 75% kans op zwarte en 25% kans op rode pups.

Twee rode Mini-Aussies leveren altijd rode pups op.

Een zwarte Mini-Aussie gecombineerd met een rode, geeft zwarte pups, mits de zwarte hond geen roodfactor heeft, maw, homogeen zwart is.

Twee zwarte Mini-Aussies, zonder roodfactor leveren dus altijd zwarte pups op.

Dus, wanneer beide ouders zwart zijn, kun je er alleen door proefparing(en) met een rode Mini-Aussie achter komen of je Mini-Aussie de roodfactor heeft.

Wanneer geen van de ouders een merle is, zullen er geen merles in het nest te zien zijn. Als een van de ouders een merle is, heeft elk pup 50% kans om merle te zijn.

Kruisen we nu twee merles met elkaar, dan hebben we 50% kans op gewone merles, 25% kans op zwart/rood pups en 25% kans op “dubbelmerle”. Met deze dubbelmerles is iets aan de hand. Ze hebben namelijk een merlefactor van de vader en een merlefactor van de moeder meegekregen. Het zijn merles met een wit hoofd en vaak grote witte platen op hun lichaam. Negentig procent (90%) van deze pups is blind en/of doof.

X

Blue-Merle

Blue-Merle/R

Black-Tri

Black-Tri/R

Red-Tri

Red-Merle

Blue Merle

Verboden

Verboden

Blue-Merle, Black-Tri

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Verboden

Blue-Merle/R

Verboden

Verboden

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Verboden

Black-Tri

Blue-Merle, Black-Tri

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri

Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Black-Tri/R

Blue-Merle, Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri,    Red-Merle

Black-Tri, Black-Tri/R

Black-Tri, Black-Tri/R, Red-Tri

Black-Tri/R, Red-Tri

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Red-Tri

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Black-Tri/R

Black-Tri/R, Red-Tri

Red-Tri

Red-Tri, Red-Merle

Red-Merle

Verboden

Verboden

Blue-Merle/R, Black-Tri/R

Blue-Merle/R, Black-Tri/R, Red-Tri, Red-Merle

Red-Tri, Red-Merle

Verboden